Om Børnejazz Fredensborg

Velkommen til et univers af fantastiske koncerter for børn, forældre og bedsteforældre. Her præsenterer vi store musikalske oplevelser i børnehøjde.

Det er svært at sidde stille når musikken spiller – men hey, her må der danses og synges med!

Børnejazz spænder over mange stilarter og genrer, musik af høj kvalitet målrettet til børn og altid med interaktion mellem orkester og publikum.

Børnejazz Fredensborg er en frivilligt drevet forening, der arrangerer koncerter for børnefamilier i Fredensborg og opland.

Aldersgruppen er primært fra 2 til 8 år men alle kan være med.

Koncerterne varer ca. 45 min.

Børnejazz Fredensborg blev stiftet i efteråret 2015, en idé der udsprang sig af tilflytterfamilier fra København der hurtigt så, at udbuddet af kulturelle tiltag for børnefamilier i Fredensborg var meget sparsomt.

Stifterne kom med viden, et stort netværk og erfaring bl.a. fra Copenhagen Jazz Festival og igangsættelse af skolekoncerter via LMS. Dette gav et solidt fundament og viden om koordinering, markedsføring og praktisk arbejde omkring afholdelse af koncerter.

Med støtte fra Kulturudvalget og gennem samarbejde med LMS Familiekoncerter (Levende Musik i Skolen) lykkedes det at få stablet første koncert på benene i oktober 2015, hvor Ulla Abdullas Cocobongoband optrådte for et udsolgt kulturhus. En flyvende start, der gav blod på tanden til at fortsætte det spændende arbejde.

Den lokale opbakning er massiv og flere og flere familier kommer til fra hele Nordsjælland for at få en musikalsk oplevelse. Børnejazz er kommet for at blive!

Holdet bag Børnejazz Fredensborg

Mette Riis

Formand, booking, PR

Mette, som har været med til at stifte foreningen, har kontakt til presse, radio, KODA, booker orkestre via LMS og varetager interesser og kontakten udadtil.

Mette har arbejdet som projektkoordinator på Copenhagen Jazz Festival og på Fredensborg Musikskole.
Hun har mange års erfaring som arrangør og afvikler af børnejazzkoncerter under den årlige børnejazzfestival.

Mette er cand. mag. i musikvidenskab.

Benjamin Wulff

Næstformand, social media, web

Benjamin varetager Børnejazz Fredensborg Facebook side, Fredensborg Børnejazz hjemmeside, kontakt til grafiker og Fredensborg Kommunes trykkeri, som trykker flyers og plakater til hver koncert.

Benjamin arbejder hos BEKEY hvor han er teknisk kundekonsulent. BEKEY procucerer elektroniske låsesystemer der er styret via en app på telefonen og via Bluetooth. Der anvendes af hjemmeplejen, FK Distribution og Årstiderne. BEKEY er bl.a. installeret i 20.000 opgange i København og omegn.

Benjamin har sunget i flere rockbands og musikprojekter fra 1994-2005.

Malene Grete Nørgaard Nikolajsen

Kasserer, booking

Malene er konservatorieuddannet tværfløjtenist og underviser i musik- og folkeskole.

Hun er udøvende musiker og har et stort netværk i musikbranchen.

Samarbejdspartnere og sponsorer

Copyright © 2018 Børnejazz Fredensborg. Alle rettigheder forbeholdes. Webdesign Benjamin Wulff | WULFF Webdesign